BİLİMSEL MAKALE YAZIMI ÜZERİNE NOTLAR 4

Bu yazıda Ali Çağlar’ın “Bilimsel Makale Nasıl Yazılır?” adlı çalışmasından aldığım notları sizlerle paylaşacağım. Çalışmanın tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: http://www.alicaglar.net.tr/StaticFiles/file/bilimsel-makale-nasil-yazilir-web.pdf

YAZIYI ETKİLEYEN DEĞİŞKENLER:

 • Araştırmanın türü (Literatür- Alan)
 • Hipotez Araştırma Sorusu
 • Hedef Kitle Tespiti ( Kim okuyacak?)

YAZININ YAPISAL ÖZELLİKLERİ

 • Organizasyon
 • Bölümlendirme
 • Yazının uzunluğu

ARAŞTIRMA TÜRÜ

 • Kuramsal(Teorik)
 • Uygulamalı

Uygulamalı Araştırmalar

 • Nicel(Quantitative)
 • Nitel(Qualitative)

ARAŞTIRMA TÜRLERİ

I: AMAÇ

 1. Tanımlayıcı/Betimleyici Araştırma (Descriptive)
 2. Nedensellik İlişkilerini Araştıran Açıklayıcı Araştırma (Explanatory Research)

II: ZAMAN

 1. Kesitsel Araştırma (Cross-sectional Research)
 2. Dönemsel Araştırma ( Geçmişe yönelik ve Geleceğe Yönelik)

III: TEKNİK

 1. Kuramsal Araştırma
 2. Uygulamalı Araştırma
 • Tarama Araştırması
 • Alan Araştırması
 • Deneysel Araştırma

YAZININ BAŞLANGICI

 • Konuya ilişkin kavramları açıklamalı
 • Kuramlar
 • Çalışmanın metodolojisi
 • Gerekiyorsa tarihçe

İKİNCİ AŞAMA(BAŞLANGIÇ SONRASI)

 • Uygulama
 • Verilerin tartışılması

YAZI DİLİ

 • Kişisel dil, unvan, iltifat v.b. kullanılmaz.
 • Tekil şahıs ve geniş zaman kullanılmalıdır. “… düşünülmektedir, … söylenebilir, … tartışılmıştır, … değerlendirilmiştir, … incelenmiştir, .. söylemek olanaklıdır v.b.
 • Ortalama bir makale minimum 5 bin, maksimum 8 bin kelime arası uzunluğundadır.

TEZİN BÖLÜMLERİ

 • Araştırma problemi
 • Temel kavramlar ve literatür
 • Metodoloji
 • Bulgular ve sonuçlar
 • Değerlendirme ve sonuçlar

ÖZET (ÖZ-ABSTRACT-KISA ÖZET)

 • Abstract tek paragraftan
 • 150-300 kelimeden
 • Anahtar sözcüklerden(Key Words)(Bu sözcüklerin sayısı 3-6 arasında olmalıdır) oluşmaktadır.

İÇİNDEKİLER ŞABLONU

İçindekiler makale veya kitap bölümü yazılarında gerekmez, ağırlıklı olarak tez, rapor ve kitap çalışmalarında bulunur.

GİRİŞ BÖLÜMÜ

 • Girişin temel amacı, çalışmayı(makaleyi) tanıtmaktır
 • İlk kural araştırmanın konusu ve asıl problemin tanımının yapılmasıdır
 • Giriş bölümünde “konuyu niçin seçtiniz?”, “konunun önemi nedir?”, “neden bu konunun çalışılması önemlidir, gereklidir?” gibi sorulara cevap verilmelidir.
 • Eğer çalışmanız bir makale ya da kitap bölümü ise “giriş”te literatür değerlendirmesi, gerekiyorsa temel kavramlarınız ve ayrıca metodolojinizden bahsetmeniz gerekir.

SONUÇ KISMI

 • Sonuç bölümünde araştırma sorusunu yeniden sorup, bulguları özetlemeniz gerekir.
 • Neyin ispatlanmaya çalışıldığı doğrudan ifade edilmelidir.
 • Eğer hipotezin birtakım zayıf yönleri var ise, sonuç kısmında bir özeleştiri olarak bunlara yer verilebilir.

KAYNAKÇA(BİBLİYOGRAFYA)

 • Bir makale için ideal kaynak sayısı 20-40 civarındadır, hatta çoğu derginin 25’ten fazla kaynak kabul etmediği ifade edilir.
 • Araştırma alanındaki önemli çalışmaların, metin içinde refere edilmiş olması, iddialarınızın daha güçlü desteklenmesi anlamına gelecektir.

KAYNAKÇA-ATIF TARZLARI

 • The Council of Science Editors (CSE)
 • Modern Language Association (MLA)
 • The University of Chicago Style (Turabian)
 • American Psychological Association (APA)

ALINTI KULLANMA (AKTARMA)

 • Doğrudan aktarma
 • Dolaylı aktarma
 • DOĞRUDAN AKTARMA
 • Aktarılan metin 4 satırdan az ise, alıntı yapılan satırlar tırnak işareti içine alınarak yazılır.
 • Aktarılan metin 4 satırdan fazla ise, asıl metinden ayırt edilecek şekilde yazılır ve tırnak içine alınmaz. Bu tür aktarmalarda sol ve sağ taraftan on karakter aralık bırakılır(intend)

AKADEMİK MAKALE FORMATI

 • Başlık
 • Abstract-Öz(Key Words-Anahtar Kelimeler)
 • Giriş: Neden yazdınız? Temel amacınız?
 • Materyal ve Yöntem: Neleri, nasıl yaptınız? Neden?
 • Bulgular: Neler buldunuz? Tartışma-Analiz
 • Değerlendirme ve Sonuç: Ne diyorsunuz?

BİLİMSEL MAKALE HAZIRLAMA SÜRECİ

 • Konu
 • Literatür taraması, kavramsal ve kuramsal çerçeve
 • Başlık oluşturma
 • Giriş: Temel konu, amaç, kapsam, sorunsal, metod
 • Elde edilen kaynak ve verileri okuma, sınıflama ve yazma
 • Meslektaşlara okutup, eleştiri alma, yeniden düzenleme
 • Emeği geçenleri dipnot ile anma
 • Yayın için gönderme
 • Hakem değerlendirmesi
 • Kabul-red: Yayın ya da eksikleri giderip, yayın sürecini yeniden işletmek

Okuyanlara faydası olması dileğiyle…

 

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir